NASZE ŹRÓDŁO

Naturalna woda źródlana Natura czerpana jest z ujęcia zlokalizowanego przy ulicy Prywatnej 7 w Dębogórzu (Otwór Studzienny nr 1) położonego na terenie działki nr 671, obręb 0008 Dębogórze, gmina Kosakowo, powiat pucki. Teren z którego czerpana jest źródlana woda Natura charakteryzuje się występowaniem wód podziemnych w wielopiętrowym systemie wodonośnym. Pochodząca z niego krystalicznie czysta woda źródlana Natura – wydobywana z głębokości 50 m pod ziemią. Dla otworu ustalono wydajność eksploatacyjną w wysokości 24,5 m₃/h. przy depresji s=3,5 m. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków średnio i gruboziarnistych o miąższości ponad 21,9 m.

Zawartość minerałów w naturalnej wodzie źródlanej Natura :

Kationy

magnez – 7,78 mg/l
potas – 1,84 mg/l
wapń – 57,5 mg/l
sód – 5,34 mg/l

Aniony

fluorki – 0,31 mg/l
chlorki – <5 mg/l
węglowodany – 228,00 mg/l
siarczany – 6,58 mg/l

Ogólna mineralizacja

336,96 mg/l

Badanie: NIZP PZH -PIB o NR B-BK-547-74/2021

Bezpłatna terminowa dostawa

Dostarczamy wodę zawsze w terminie pod wskazany adres

Bezpieczeństwo oraz higiena

Zawsze dbamy o najwyższą jakość

Szybki oraz sprawny serwis

Dbamy o naszych klientów, nasi pracownicy czekają na zgłoszenia

Elastyczny harmonogram dostaw

Indywidualne dogodne terminy dostawy dla Twojej firmy